การเตรียมตัวเพื่อนัดพบแพทย์

ทำไมการปรึกษาแพทย์จึงสำคัญ?
หากคุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการจัดการอาการต่าง ๆ เพื่อให้อาการของคุณดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะจัดการโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องพึงสังเกตอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว

เราควรเตรียมตัวเพื่อนัดพบแพทย์อย่างไร?

 1. การถามคำถามเกี่ยวกับอาการ
  เมื่อทำการวินิจฉัย แพทย์จะพิจารณาอาการทั้งหมดที่คุณมีมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา คุณต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงอาการที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาพบแพทย์ และต้องอธิบายอาการให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างคำถามที่คุณควรเตรียมตอบมีดังนี้1
 • คุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมานานเพียงใด?
 • ให้อธิบายอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนของคุณ
 • คุณรู้สึกเวียนศีรษะเมื่อลุกขึ้นยืนหรือไม่?
 • คุณรู้สึกเวียนศีรษะเมื่อนอนหงายบนเตียงหรือไม่?
 • นอกเหนือจากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คุณมีอาการอื่นใดอีก (เช่น ศีรษะหมุน สูญเสียการได้ยิน ปวดศีรษะ)?
 • คุณมีอาการปวดหรือมีหนอง/เลือดไหลออกจากหูหรือไม่?
 • คุณมีอาการปวดศีรษะหรือไม่?
 • คุณอ่อนไหวต่อแสงหรือเสียงมากกว่าปกติหรือไม่?
 • คุณเห็นภาพซ้อนหรือไม่?
 • คุณรู้สึกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายไม่มีแรงหรือไม่ (เช่น แขน หรือขา)?

หากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์ทันที แจ้งอาการ และพิจารณาว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนกระตุ้นความเครียด ความหงุดหงิด ความกลัว หรือการที่คุณรู้สึกอ่อนเพลียหรือไม่

2. ประวัติทางการแพทย์

นอกจากนี้ แพทย์อาจสอบถามประวัติทางการแพทย์ของคุณ ซึ่งรวมถึง2

 • ยาที่คุณใช้
 • การติดเชื้อครั้งล่าสุด
 • เหตุการณ์ตึงเครียดที่เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของอาการ
 • อาหาร
 • ประวัติปัญหาสุขภาพอื่น ๆ (ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน)

ข้อแนะนำ: ก่อนที่จะนัดพบแพทย์ คุณอาจจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่แพทย์อาจสอบถามให้ได้โดยละเอียดที่สุด

แพทย์สาขาใดที่เราควรพบ?

 1. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  การประเมินใด ๆ โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเหมาะสำหรับการปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน
 2. แพทย์หู คอ จมูก
  จากการตรวจวินิจฉัยครั้งแรก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอาจขอให้คุณนัดพบแพทย์หู คอ จมูก เนื่องจากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมักเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน แพทย์หู คอ จมูกอาจทำการตรวจตา ตลอดจนให้คุณนั่งและทำการทดสอบการได้ยินเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ3
 3. นักประสาทวิทยา
  ในกรณีที่มีอาการรุนแรง เช่น การไม่สามารถยืนทรงตัวหรือการพูดติดขัด นักประสาทวิทยาอาจเป็นบุคคลากรทางแพทย์ที่จะวินิจฉัยสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนของคุณได้ดีที่สุด

การปรึกษาแพทย์เป็นขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนของคุณ ในกรณีที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหลายครั้ง กรุณาติดต่อพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

References

 1. Beverly Hospital. Preparing for ENG/VNG Testing. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kQ_gsxr1mQsJ:https://www.beverlyhospital.org/media/614802/vng%2520patient%2520instructions.doc+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=fr. Accessed October 21, 2020.
 2. Vestibular Disorders Association. Dizziness & Balance Medical History Questionnaire. https://vestibular.org/sites/default/files/page_files/VEDA%20Patient%20Medical%20History%20 Form_long.pdf. Accessed October 21, 2020.
 3. Ménière’s Society. Visiting ENT, Diagnosis and Testing. https://www.menieres.org.uk/information-and-support/visiting-ent-diagnosis-and-testing. Published 2020. Accessed October 21, 2020.
THL2307605 EXP:(6-MAR-2026)