ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้วิธีรับมือกับโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันโลหิตสูง

เบาหวาน คืออะไร?

โรคเบาหวานคืออะไร? และมีสาเหตุเกิดจากอะไร?

โรคเบาหวาน คือกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เกิดโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดตามมา  และเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรไทย โดยพบมากขึ้นในผู้สูงอายุ

ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน? อ่านต่อ คลิก

วิธีรับมือกับโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงพบได้มากขึ้นตามอายุ และพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ความดันโลหิตที่สูงถือเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจวาย และภาวะไตวายเรื้อรัง ยิ่งระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ก็ยิ่งสูงขึ้นด้วย 

อ่านต่อ คลิก

กินอยู่อย่างไรให้แข็งแรงกว่าเดิม

เกร็ดความรู้ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

THL2173070-4 EXP:(6-Nov-2024)