acare_Vertigo_how-to-manage

ถึงแม้ว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันและรุนแรง แต่ก็สามารถลดลงได้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ถูกต้องเพื่อจัดการอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ข้อแนะนำง่าย ๆ สำหรับใช้ในกรณีที่เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในบ้านของคุณ หากคุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเรื้อรัง เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการล้มในบ้าน6 โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ เมื่อมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนพร้อมกับอาการปวดหัวอย่างรุนแรง หรือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรืออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมาก กรุณาโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์1 คุณจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะ หลังจากที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คุณต้องนัดพบแพทย์! การพบแพทย์เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเรื้อรัง ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมาก1 เช่น มีปัญหาในการพูด สูญเสียการได้ยิน เห็นภาพซ้อนหรือสูญเสียการมองเห็น มีปัญหาในการเดินหรือยืน หรือแขนหรือขาอ่อนแรง ท่านต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยทันที และต้องเรียกรถพยาบาล หากจำเป็น กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านทันทีเกี่ยวกับวิธีที่ควรปฏิบัติหากมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน References

สมอง
vertigo foods eat healthy

เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั้นเป็นโทษต่อร่างกาย ผู้ป่วยจำนวนมากที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือจากไมเกรน พบว่าการปรับเปลี่ยนอาหารช่วยลดการเกิดและช่วยลดความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้1 เนื่องจากอาหารบางประเภทอาจกระตุ้นอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและควรหลีกเลี่ยง ในขณะที่อาหารบางประเภทสามารถลดโอกาสในการเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้2 กรุณาปรึกษาแพทย์ของคุณว่าอาหารประเภทใดที่คุณควรบริโภคตามสาเหตุที่ทำให้คุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ทั้งนี้ แพทย์เป็นบุคคลที่ให้คำแนะนำแก่คุณได้ดีที่สุด โดยแพทย์จะพิจารณาจากข้อมูลประวัติสุขภาพของคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์และ/หรือนักโภชนาการของคุณเพื่อให้ทราบว่าอาหารประเภทใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ References

สมอง
acare_Vertigo_Prepare-meet-doctor

ทำไมการปรึกษาแพทย์จึงสำคัญ?หากคุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการจัดการอาการต่าง ๆ เพื่อให้อาการของคุณดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะจัดการโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องพึงสังเกตอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราควรเตรียมตัวเพื่อนัดพบแพทย์อย่างไร? หากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์ทันที แจ้งอาการ และพิจารณาว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนกระตุ้นความเครียด ความหงุดหงิด ความกลัว หรือการที่คุณรู้สึกอ่อนเพลียหรือไม่ 2. ประวัติทางการแพทย์ นอกจากนี้ แพทย์อาจสอบถามประวัติทางการแพทย์ของคุณ ซึ่งรวมถึง2 ข้อแนะนำ: ก่อนที่จะนัดพบแพทย์ คุณอาจจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่แพทย์อาจสอบถามให้ได้โดยละเอียดที่สุด แพทย์สาขาใดที่เราควรพบ? การปรึกษาแพทย์เป็นขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนของคุณ ในกรณีที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหลายครั้ง กรุณาติดต่อพบแพทย์โดยเร็วที่สุด References

สมอง