อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดขึ้นได้นานเท่าใด?

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนสามารถเกิดขึ้นได้นานตั้งแต่หลายวินาทีจนถึงหลายสัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดร่วมด้วย1 แน่นอนว่าสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดระยะเวลาในการเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV)

โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนเป็นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้มากที่สุด ผู้ป่วยมักรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะเมื่อเอียงศีรษะไปในทิศทางตามแรงโน้มถ่วง โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะมีอาการกำเริบช่วงสั้น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น2

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนซ้ำหลายครั้งและตามมาด้วยอาการได้ยินเสียงรบกวนหรือรู้สึกถึงแรงดันภายในหู อาจเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ในกรณีนี้ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะเกิดขึ้นได้นานตั้งแต่ 20 นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง2

อาการเวียนศีรษะจากไมเกรน

อาการมองเห็นภาพพร่ามัว คลื่นไส้ และมีความอ่อนไหวต่อแสงและเสียงมากขึ้น อาจเกิดจากอาการเวียนศีรษะจากไมเกรน3 นอกจากนี้ อาการเวียนศีรษะจากไมเกรนอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้นานหลายนาที หลายชั่วโมง หรือหลายวัน2

โรคประสาทหูชั้นในอักเสบ

โรคประสาทหูชั้นในอักเสบมักมีสาเหตุจากการติดเชื้อในหูชั้นใน ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะได้นานหลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน โดยมีอาการรุนแรงที่สุดในช่วงระหว่าง 24-48 ชั่วโมง4 เช่น อาการคลื่นไส้ และปัญหาการทรงตัวแม้จะหลับตา แต่ผู้ป่วยจะยังคงรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและจะรู้สึกแย่ลงเมื่อเอียงศีรษะ

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างรุนแรงเป็นกรณีที่พบได้ยาก แต่อาการต่าง ๆ อาจคงอยู่นานหลายเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการรักษา5, 6

การออกกำลังกายช่วยป้องกันและลดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้

หากคุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คุณต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นกับคุณ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจถูกกระตุ้นได้หลายทาง และแพทย์ของคุณเป็นบุคคลที่จะประเมินความเสี่ยงและช่วยจัดการอาการเหล่านี้ได้ดีที่สุด

References

  1. Royal Australian College of General Practitioners. An Approach to Vertigo in General Practice. https://www.racgp.org.au/afp/2016/april/an-approach-to-vertigo-in-general-practice/. Published 2020. Accessed October 28, 2020.
  2. Bateman K, Rogers C, Meyer E. An Approach to Acute Vertigo. S Afr Med J. 2015;05(8):694.
  3. Ménière’s Society. Vestibular Migraine. https://www.menieres.org.uk/information-and-support/symptoms-and-conditions/migraine-associated-vertigo. Published 2020. Accessed October 28, 2020.
  4. Smith T, Rider J, et al. Vestibular Neuronitis. Published 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549866/. Accessed October 28, 2020.
  5. New Health Service. Vertigo. https://www.nhs.uk/conditions/vertigo/#:~:text=Vertigo%20feels%20like%20you%20or,for%20many%20days%20or%20months. Published 2020. Accessed November 6, 2020.
  6. Wetchester Medical Center. Balance Issues. https://www.wmchealthaps.com/common-balance-issues. Published 2020. Accessed November 6, 2020.
THL2307492 EXP:(8-MAR-2026)