acare_Vertigo_consult_with_HCP

การรักษาด้วยยาจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณกินยา1  ข้อความนี้อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็รู้ แต่ผู้ป่วยร้อยละ 50 ไม่กินยาอย่างถูกต้อง แล้วการปฏิบัติตามวิธีการรักษาที่แพทย์แนะนำหมายความว่าอย่างไร? การปฏิบัติตามวิธีการรักษาที่แพทย์แนะนำหมายถึงระดับความเคร่งครัดที่ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำสั่งยาของแพทย์2  สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน การปฏิบัติตามวิธีการรักษาที่แพทย์แนะนำหมายถึงโอกาสในการควบคุมและ/หรือลดการเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน สิ่งที่คุณทำได้และพึงกระทำมีดังนี้ เมื่อคุณเห็นด้วยกับวิธีการรักษาแล้ว ควรเริ่มการรักษาทันที ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการอาการต่าง ๆ ของคุณ

สมอง
vertigo foods eat healthy

เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั้นเป็นโทษต่อร่างกาย ผู้ป่วยจำนวนมากที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือจากไมเกรน พบว่าการปรับเปลี่ยนอาหารช่วยลดการเกิดและช่วยลดความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้1 เนื่องจากอาหารบางประเภทอาจกระตุ้นอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและควรหลีกเลี่ยง ในขณะที่อาหารบางประเภทสามารถลดโอกาสในการเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้2 กรุณาปรึกษาแพทย์ของคุณว่าอาหารประเภทใดที่คุณควรบริโภคตามสาเหตุที่ทำให้คุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ทั้งนี้ แพทย์เป็นบุคคลที่ให้คำแนะนำแก่คุณได้ดีที่สุด โดยแพทย์จะพิจารณาจากข้อมูลประวัติสุขภาพของคุณ กรุณาปรึกษาแพทย์และ/หรือนักโภชนาการของคุณเพื่อให้ทราบว่าอาหารประเภทใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ References

สมอง
acare_Gastro_constipation_kidney_disease

ภาวะท้องผูก เป็นปัญหาที่พบบ่อยและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง พบว่าคนไข้โรคไตมักมีภาวะท้องผูกมากถึงร้อยละ 37.3 โดยภาวะท้องผูกในผู้ป่วยโรคไตนั้น จะมีสาเหตุและปัจจัยแตกต่างกับคนทั่วไปหรือไม่ และมีวิธีจัดการอย่างไร ในบทความนี้เรามาเรียนรู้กัน1 ชนิด สาเหตุและความสำคัญของท้องผูกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ภาวะท้องผูกเรื้อรัง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ชนิดปฐมภูมิ ได้แก่ การกลั้นการขับถ่าย การทำงานของลำไส้ที่ผิดปกติ ลำไส้มีการเคลื่อนไหวลดลง และชนิดทุติยภูมิ มักเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ความผิดปกติทางเมทาบอลิซึม และการใช้ยาบางชนิด เป็นต้น2 สาเหตุของภาวะท้องผูกเรื้อรังที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไต ได้แก่ มีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ไทรอยด์ทำงานลดลง ยาที่รับประทานเป็นประจำ เช่น ยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม ธาตุเหล็กบำรุงเลือด แคลเซียม ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ และยาต้านเศร้าบางกลุ่ม และสาเหตุอื่นมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การดื่มน้ำน้อย การรับประทานใยอาหารหรือไฟเบอร์น้อย เช่น ผักและผลไม้ และการไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น2 โดยจากข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพบว่าการรักษาภาวะท้องผูกในคนไข้โรคไตนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากพบว่าคนไข้โรคไตที่มีภาวะท้องผูกร่วมด้วยจะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคไตระยะสุดท้าย มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะท้องผูกสูงถึง 1.9 เท่า3 การจัดการภาวะท้องผูกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ภาวะท้องผูกโดยทั่วไปอาจเริ่มต้นด้วยการปรับพฤติกรรม เช่น…

สมอง