เราจะจัดการกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันและรุนแรง แต่ก็สามารถลดลงได้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ถูกต้องเพื่อจัดการอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ข้อแนะนำง่าย ๆ สำหรับใช้ในกรณีที่เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

 • นอนนิ่ง ๆ ในห้องที่เงียบและมืดเพื่อลดอาการศีรษะหมุน1 ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจมีความอ่อนไหวต่อแสง แสงสว่างอาจเพิ่มโอกาสในการเป็นไมเกรน ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดหัวและปวดตาได้2
 • หากกำลังขับรถ ให้หยุดและจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย และพักสักครู่เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย3
 • ค่อย ๆ ขยับศีรษะช้า ๆ ในขณะที่ทำกิจกรรมระหว่างวัน1
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจกระตุ้นอาการขึ้นใหม่ได้ เช่น แสงสว่าง และเสียงดัง นอกจากนี้ ไม่แนะนำให้ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการใช้สายตา (ซึ่งความเครียดนี้อาจถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ในขณะดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ หรือใช้แท็ปเล็ต) รวมถึงไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์2, 4
 • นั่งลงทันทีหากคุณรู้สึกเวียนศีรษะ1
 • เปิดไฟเมื่อตื่นขึ้นตอนกลางคืน1
 • นอนโดยหนุนศีรษะบนหมอนสองใบหรือมากกว่าเพื่อให้ศีรษะสูงขึ้นเล็กน้อย1 การนอนตะแคงอาจทำให้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแย่ลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมีสาเหตุจากความผิดปกติของหูชั้นใน การนอนโดยยกศีรษะให้สูงขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เศษหินปูนหลุดเข้าไปในหูลึกยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อเส้นประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาสมดุล5
 • ลุกขึ้นจากเตียงช้า ๆ และนั่งที่ริมขอบเตียงสักครู่ก่อนที่จะลุกขึ้นยืน1
 • พยายามผ่อนคลาย เนื่องจากความวิตกกังวลอาจทำให้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแย่ลงได้1

ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในบ้านของคุณ

หากคุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเรื้อรัง เราแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการล้มในบ้าน6

 • ติดตั้งราวจับ
 • ทำทางลาดหรือติดตั้งราวมือจับ
 • ใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน
 • จัดทางเดินให้โล่งทั่วทั้งบ้าน (เช่น นำผ้าขี้ริ้วและสิ่งของที่อยู่บนพื้นออก)
 • ทำให้พื้นเรียบ (เช่น หลีกเลี่ยงการใช้พรมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการสะดุดล้ม)

โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์

เมื่อมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนพร้อมกับอาการปวดหัวอย่างรุนแรง หรือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรืออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมาก กรุณาโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์1 คุณจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

Caution icon หลังจากที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คุณต้องนัดพบแพทย์! การพบแพทย์เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเรื้อรัง

ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมาก1 เช่น มีปัญหาในการพูด สูญเสียการได้ยิน เห็นภาพซ้อนหรือสูญเสียการมองเห็น มีปัญหาในการเดินหรือยืน หรือแขนหรือขาอ่อนแรง ท่านต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยทันที และต้องเรียกรถพยาบาล หากจำเป็น

กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านทันทีเกี่ยวกับวิธีที่ควรปฏิบัติหากมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

References

 1. New Health Service. Vertigo. https://www.nhs.uk/conditions/vertigo/. Published 2020. Accessed October 21, 2020.
 2. Vestibular Disorders Association. How Light Sensitivity & Photophobia Affect Vestibular Disorders. https://vestibular.org/how-light-sensitivity-photophobia-affect-vestibular-disorders/. Accessed October 21, 2020.
 3. Lakeline NeuroVisual Medicine. Dizzy While Driving. https://www.neurovisionaustin.com. Published 2020. Accessed October 21, 2020.
 4. Hopkins Medicine. Recent Findings. https://www.hopkinsmedicine.org. Published 2020. Accessed October 21, 2020.
 5. Horinaka A, Kitahara T, Shiozaki T, et al. Head‐Up Sleep May Cure Patients with Intractable Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Six‐Month Randomized Trial. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2019;4(3):353-358.
 6. Stross K. Fall Prevention & Home Safety for Those with Vestibular Disorders. Vestibular Disorders Association. https://vestibular.org/sites/default/files/page_files/Documents/Fall-Prevention-and-Home-Safety_101.pdf
THL2307603 EXP:(6-MAR-2026)