ติดต่อเรา

    ถ้าหากคุณต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเฉพาะประเทศ กรุณาติดต่อผ่านเว็บไซต์กลาง หรือในกรณีมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะ คุณสามารถฝากข้อมูลส่วนตัวของคุณได้:


    *จำเป็นต้องกรอก

    บริษัท แอ๊บบอตฯ และบริษัทคู่ค้ารับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างดี เราจะสงวนและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราต้องการติดต่อคุณเพื่อช่วยเหลือหรือตอบคำถามเท่านั้น บริษัท แอ๊บบอตฯ เป็นบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลก กรณีบางคำถามหรือข้อสงสัยที่ต้องการความช่วยเหลือจากบริษัท แอ๊บบอต ประเทศอื่น ๆ ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งต่อให้ประเทศดังกล่าวซึ่งอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคลิกที่กล่องด้านล่างจึงเพื่อยืนยันและยินยอมว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกคุ้มครองและสงวนไว้โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

    THL2191442-3 Exp:(01-FEB-2025)