เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เยี่ยมชม a:care ครั้งแรกใช่มั้ย? ลงทะเบียนที่นี่

ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร

มาเรียนรู้ปริมาณที่เหมาะสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับพวกเราทุกคนกัน

acare ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร
share-icon
share-icon

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสมคืออะไร

สำหรับผู้ชาย ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ ไม่เกิน 2 หน่วยมาตรฐานต่อวัน

acare การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสม_ผู้ชาย

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสมคืออะไร

acare การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสม_ผู้หญิง

สำหรับผู้หญิง ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ ไม่เกิน 1 หน่วยมาตรฐานต่อวัน