ว่าด้วยสถิติ คุณกับผักและผลไม้

เยี่ยมชม a:care ครั้งแรกใช่มั้ย? ลงทะเบียนที่นี่

acare - ว่าด้วยสถิติ คุณกับผักและผลไม้

ความรู้สุขภาพทั่วไป

ความรู้สุขภาพทั่วไป

ว่าด้วยสถิติ คุณกับผักและผลไม้

Print
Share

คนไทย เรากินผักผลไม้เพียงพอหรือยัง

การกินผักและผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่ออย่างความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน และมะเร็งได้ ประเทศเขตร้อนอย่างไทยเรามีผักและผลไม้มากมาย ว่าแต่เราได้กินมันกันมากพอหรือยัง มาดูตัวเลขกันดีกว่า

สถิติผลไม้ โลกกับไทย อัตราบริโภคผลไม้เฉลี่ยของชาวโลกอยู่ที่ 81.3 กรัมต่อวัน (หากคุณไม่เห็นภาพ วิธีเปรียบเทียบง่ายๆ คือกล้วยขนาดกลางหนึ่งผลหนัก 100 กรัม) ชาวบาร์บาโดสกินผลไม้มากที่สุด ที่ 418 กรัมต่อวัน (ชาวฟิลิปปินส์กินประมาณค่าเฉลี่ยที่ผลไม้ 110.6 กรัมต่อวัน) 

 

ผลไม้กับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ปริมาณผลไม้ที่แนะนำคือ 3 หน่วยบริโภคต่อวัน โดยหนึ่งหน่วยบริโภคของผลไม้คือ 100 กรัม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราต้องกินผลไม้อย่างน้อย 300 กรัมต่อวัน แล้วชาวไทยเรากินพอหรือยัง ในเมื่อเรา (กินแค่เฉลี่ย 110 กรัมต่อวัน) 

 

สถิติผัก โลกกับไทย อัตราบริโภคผักเฉลี่ยของชาวโลกอยู่ที่ 208.8 กรัมต่อวัน โดยเลบานอนที่ 316.2 กรัมต่อวันและจีน 305 กรัมต่อวันถือเป็นประเทศที่กินผักมากที่สุดสองอันดับแรก (หากคุณไม่เห็นภาพ วิธีเปรียบเทียบง่ายๆ คือมันฝรั่งขนาดกลางหนึ่งหัวหนัก 100 กรัม) สามประเทศที่มีอัตราบริโภคผักต่ำสุดคือวานูอาตู 34.6 กรัมต่อวัน ชาวฟิลิปปินส์กินผักเฉลี่ย 45.9 กรัมต่อวัน และฮังการี 61.9 กรัมต่อวัน (ชาวฟิลิปปินส์ครองอันดับสองจากท้ายสุด) 

 

ผักกับโรคหัวใจ ถ้าจะให้ป้องกันโรคหัวใจ เราต้องกินผักอย่างน้อย 3.7 หน่วยบริโภคต่อวัน ผักหนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับ 100 กรัม ดังนั้น เราจึงต้องกินผักอย่างน้อย 370 กรัมต่อวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ และหากจะป้องกันอาการหัวใจวาย เราก็ต้องกินผักให้ถึง 5 หน่วยบริโภคต่อวัน ซึ่งเท่ากับ 500 กรัมต่อวัน (ชาวฟิลิปปินส์ยังกินผักไม่พอ ปริมาณที่แนะนำคืออย่างน้อย 370 กรัมต่อวัน และชาวฟิลิปปินส์กินเฉลี่ยเพียง 45.9 กรัมต่อวัน) 

สถิติเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เรากินผักและผลไม้ให้มากขึ้น  เว็บไซต์ a:care ของเรามุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลว่าด้วยประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงของผักและผลไม้ อาหารที่ควรเลือกกิน ภาพแสดงน้ำหนักเป็นกรัม หน่วยบริโภคของอาหาร สูตรอาหาร และแผนการจัดมื้ออาหาร