ไขมันในตับกับการออกกำลังกาย

เยี่ยมชม a:care ครั้งแรกใช่มั้ย? ลงทะเบียนที่นี่

acare - ไขมันในตับกับการออกกำลังกาย

ความรู้สุขภาพทั่วไป

ความรู้สุขภาพทั่วไป

ไขมันในตับกับการออกกำลังกาย

Print
Share

ไม่ใช่แค่หัวใจ แต่การออกกำลังกายยังดีกับตับคุณด้วย

คุณไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แท้ๆ แต่กลับพบว่ามีไขมันสะสมในตับเสียนี่! ภาวะไขมันพอกตับนั้นสัมพันธ์กับโรคอ้วน ภาวะอ้วนลงพุง และเบาหวาน การออกกำลังกายและควบคุมอาหารสามารถขยับและขจัดไขมันที่พอกตับได้

 

ประเภทการออกกำลังกาย การออกกำลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้พลังงาน เป็นกิจกรรมที่มีการวางแผน มีโครงสร้างแน่นอน และมีการทำซ้ำๆ  เราสามารถแบ่งประเภทของการออกกำลังกายได้ตามความหนัก ความถี่ และระยะเวลาของการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกายแบบแอโรบิคคือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แขนและขาอย่างต่อเนื่องและเป็นจังหวะ การออกกำลังกายแบบอาศัยแรงต้านจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความตึงตัว และมวลกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบเน้นความยืดหยุ่น อย่างเช่นการยืดกล้ามเนื้อ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและกล้ามเนื้อยืดเหยียดได้ดีขึ้น หากต้องการไขมันออกจากตับ การออกกำลังกายแบบแอโรบิคจะเหมาะที่สุด

 

ความหนักและระยะเวลาของการออกกำลังกาย เราสามารถแบ่งความหนักของการออกกำลังกายได้เป็นห้ากลุ่ม ตามระดับการใช้ออกซิเจน คือเบามาก เบา ปานกลาง หนัก และเกือบถึงขีดสุด/ถึงขีดสุด ส่วนระยะเวลาของการออกกำลังกายแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือยาวนาน (ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน) และสั้น (ทั้งหมดที่ต่ำกว่ายาวนาน)

 

ไตรกลีเซอไรด์และการออกกำลังกาย ไขมันในร่างกายจะถูกเก็บไว้ในรูปไตรกลีเซอไรด์  การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับซึ่งเริ่มออกกำลังกายจะลดไตรกลีเซอไรด์ในตับลงได้ 30.2% โดยเฉลี่ย  ส่วนผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับแต่ไม่ออกกำลังกาย จะมีไตรกลีเซอไรด์ในตับลดลงเฉลี่ยเพียง 5.6%  ในขณะที่ผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับ และรักษาด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย มีไตรกลีเซอไรด์ในตับลดลงเฉลี่ย 49.8%

การออกกำลังกายสามารถดึงไขมันที่พอกตับออกมาและกำจัดมันทิ้งได้ ยิ่งรวมกับการปรับอาหารให้เหมาะสมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งกำจัดไขมันได้มากขึ้น กระทั่งในผู้ที่ออกกำลังกายแล้วแต่น้ำหนักตัวไม่ลด ปริมาณของไขมันในตับก็ยังลดลงอยู่ดี  การศึกษานี้ยังพบด้วยว่าการออกกำลังกายทุกชนิดสามารถลดไตรกลีเซอไรด์ในตับได้

มีไขมันในตับเหรอ ก็ขยับร่างกายหน่อยสิ