โรคหอบหืดในเด็ก

เยี่ยมชม a:care ครั้งแรกใช่มั้ย? ลงทะเบียนที่นี่

acare - โรคหอบหืดในเด็ก

โรคหอบหืดในเด็ก

โรคหอบหืดคืออะไร?

โรคหอบหืดเป็นการอักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจอันเป็นผลจากเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์กระตุ้นการตอบสนองของทางเดินหายใจมากขึ้น (เกร็ง บวม  มีเสมหะมาก) จนทำให้เกิดการอุดกั้นและหายใจไม่สะดวก  โดยมีสัญญาณประกอบด้วยหายใจมีเสียงหวีดบ่อย ๆ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก และไอ อาการโดยมากมักปรากฎในตอนกลางคืนหรือตอนเช้า และสามารถหายได้เองหรือหายได้ด้วยยา 

ชนิดของโรคหอบหืด

เราสามารถจำแนกโรคหอบหืดเป็นสี่กลุ่มตามความรุนแรงของโรคได้ดังนี้ 

1.  โรคหอบหืดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง:
อาการเกิดขึ้นน้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์  และเด็กต้องตื่นน้อยกว่า 2 คืน/เดือน  

2. โรคหอบหืดเรื้อรังซึ่งมีอาการไม่รุนแรง:
อาการเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และเด็กต้องตื่น
3-4 คืน/เดือน

3. โรคหอบหืดเรื้อรังซึ่งมีอาการปานกลาง:
อาการเกิดขึ้นอย่างน้อยทุกวันและเด็กต้องตื่นอย่างน้อย 1 คืน/สัปดาห์

4. โรคหอบหืดเรื้อรังซึ่งมีอาการรุนแรง:
อาการเกิดขึ้นตลอดทั้งวันและเด็กต้องตื่นทุกคืนเนื่องจากอาการของหอบหืด

acare ชนิดของโรคหอบหืด

สังเกตอาการของโรคหอบหืด

acare สังเกตอาการของโรคหอบหืด
 • ไอ หายใจมีเสียงหวีด หายใจลำบาก แน่นหน้าอก
 • เกิดซ้ำเป็นประจำ
 • มักรุนแรงขึ้นในช่วงกลางคืนหรือเช้าตรู่ 
 • มักรุนแรงขึ้นระหว่างเคลื่อนไหวร่างกายหรือเมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้
 • มีประวัติโรคภูมิแพ้
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้หรือหอบหืด
 • ผู้ป่วยที่ตรวจพบการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนล่าง

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคหอบหืด

ประวัติครอบครัว:

หากพ่อแม่เป็นโรคหอบหืดจะส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงโรคภูมิแพ้สูงขึ้น 3-6 เท่า


การติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส 

โรคภูมิแพ้: ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ แพ้อาหาร    

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย: ฝุ่นมาก มลพิษอากาศ น้ำหอม สารก่อภูมิแพ้ สัตว์เลี้ยง

ควันสูบบุหรี่ โรคอ้วน

acare ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคหอบหืด

ปัจจัยที่ทำให้อาการกำเริบและการป้องกัน

acare ปัจจัยที่ทำให้หอบหืดกำเริบ

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้กำเริบมีดังต่อไปนี้:

 • การติดเชื้อไวรัส
 • ปัจจัยก่อภูมิแพ้ในบ้านและที่ทำงาน (เช่น ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ แมลงสาบ)
 • ภาวะแพ้อาหาร
 • ควันบุหรี่
 • การออกแรง
 • อากาศเปลี่ยน
 • โรคที่พบร่วม: โรคกรดไหลย้อน จมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ปัจจัยเสี่ยงแต่ละข้อสามารถป้องกันได้

แนวทางการดูแลผู้ป่วยและควบคุมโรค

acare แนวทางการดูแลและควบคุมโรคหอบหืด

ประกอบด้วยหลายขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่หนึ่ง: ควบคุมโรคหอบหืด – ประเมินการควบคุมอาการและปัจจัยเสี่ยง

 • ประเมินการควบคุมอาการในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
  -  อาการเกิดขึ้นระหว่างวันหรือไม่ และเกิดขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์หรือไม่
  -  เด็กตื่นขึ้นตอนกลางคืนเนื่องจากอาการหอบหืดกำเริบหรือไม่
  -  เด็กต้องรับประทานยาบรรเทาอาการหอบหืด >2 ครั้ง/สัปดาห์หรือไม่

 • เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมเนื่องจากหอบหืดหรือไม่
 • ระบุปัจจัยเสี่ยงอื่นของผลลัพธ์ที่ไม่ดี
 • ประเมินการทำงานของระบบทางเดินหายใจก่อนเริ่มต้นการรักษา ประเมินซ้ำอีกครั้งที่ 3-6 เดือน และติดตามเป็นระยะ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยและควบคุมโรค

ขั้นที่สอง: ประเด็นสำคัญในการรักษา

 • บันทึกการรักษาของผู้ป่วยและสอบถามเกี่ยวกับผลข้างเคียง
 • สังเกตการณ์ใช้สเปรย์และตรวจเทคนิคการใช้
 • หารือกับผู้ป่วยถึงการร่วมมือในการรักษาด้วยท่าทีที่เปิดกว้างและอารี
 • ตรวจสอบแผนการควบคุมโรคหอบหืดของผู้ป่วย
 • สอบถามผู้ป่วยถึงทัศนคติและเป้าหมายที่มีต่อโรคหอบหืด 

 

ขั้นที่สาม: มีโรคที่พบร่วมหรือไม่

 • ได้แก่ จมูกอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ กรดไหลย้อน (GERD) โรคอ้วน โรคหยุดหายใจขณะหลับ โรคซึมเศร้า และวิตกกังวล
 • ควรระบุโรคร่วมที่อาจมีส่วนกระตุ้นอาการระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การรักษาโรคดังกล่าวอาจส่งผลให้การดูแลรักษาหอบหืดมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

 

acare แนวทางการดูแลและควบคุมโรคหอบหืด_2

ยาสำหรับการรักษาโรคหอบหืด

acare ยาสำหรับการรักษาโรคหอบหืด

ยาสำหรับบรรเทาอาการฉับพลัน:

salbutamol, terbutaline

 

ยาสำหรับการรักษาระยะยาว:

 • Antileukotriene (ยาเม็ด/ผง/ยาน้ำ):
  montelukast, pranlukast, zafirlukast, zileuton
 • Inhaled corticosteroid (ICS)
 • Combined long-acting bronchodilator (ICS/LABA)
 • ยากลุ่มอื่น