acare - ทารกน้อยขวบปีแรก

เยี่ยมชม a:care ครั้งแรกใช่มั้ย? ลงทะเบียนที่นี่

acare โรคทางเดินอาหาร - ทารกน้อยขวบปีแรก

ทารกน้อยขวบปีแรก

โรคทางเดินอาหาร

รับมืออย่างไรเมื่อลูกน้อยร้องไห้แบบโคลิค

โคลิค คืออะไร?

โคลิค เป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิดและทารก พบได้ถึง 20% ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 เดือน มักมีอาการร้องไห้อย่างหนักโดยไม่มีสาเหตุ ไม่สามารถกล่อมให้หยุดร้องได้ มักจะร้องไห้ช่วงเวลาเดิม ๆ เป็นประจำ โดยเฉพาะช่วง-สาย ๆ หรือเย็นของวัน มักร้องไห้นานกว่า 1-3 ชั่วโมงจะรับมือกับลูกน้อยได้อย่างไร?

การเกิดอาการโคลิคในเด็กแต่ละคนอาจเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน อ่านต่อ คลิก

acare ทารกน้อยขวบปีแรก - รับมืออย่างไรเมื่อลูกน้อยร้องไห้แบบโคลิค

เมื่อลูกน้อยมีอาการแหวะนม

 ลูกแหวะนมเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิด ส่วนใหญ่มักเป็นหลังดูดนมเสร็จหรือหลังมื้ออาหาร เด็กแต่ละคนอาจมีอาการแหวะนมมากน้อยแตกต่างกัน

 
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของลูกแหวะนม คือ ทารกกินนมมากเกินไป และนมเป็นของเหลว จึงไหลย้อนจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารและออกมาทางปากได้ง่าย
อ่านต่อ คลิก

acare ทารกน้อยขวบปีแรก - เมื่อลูกน้อยมีอาการแหวะนม