โพรไบโอติกกับอาการปวดท้องในเด็ก

อาการปวดท้องในเด็กเกิดได้อย่างไร ?1

อาการปวดท้องในเด็กเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย อาจเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง ส่วนใหญ่แล้ว (มากกว่า 90%) มักเป็นอาการปวดเกร็งช่องท้องไร้เหตุทางกาย (functional abdominal pain) คือไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายที่เหนี่ยวนำให้เกิดอาการปวด คาดว่าอาจเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบทางเดินอาหาร เช่น การบีบตัวของลำไส้มากเกินปกติ แล้วทำให้เกิดอาการปวดท้องตามมา อาการปวดท้องที่เกิดขึ้นในเด็กอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียน และคุณภาพชีวิต จึงควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

เมื่อเด็กเกิดอาการปวดท้องขึ้นมา สิ่งสำคัญ คือ การสอบถามและประเมินอาการ เพื่อหาสาเหตุของอาการปวดท้องและพิจารณาส่งตัวผู้ป่วยไปสถานพยาบาล ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรสอบถาม ได้แก่


1. ตำแหน่งที่ปวด เช่น บริเวณลิ้นปี่อาจเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น ปวดท้องน้อยด้านขวาอาจเป็นบริเวณไส้ติ่ง

2. ลักษณะอาการและความรุนแรง หากมีอาการปวดรุนแรงควรพาเด็กไปตรวจกับแพทย์ที่สถานพยาบาล

3. ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดท้อง เช่น อาการปวดท้องสัมพันธ์กับมื้ออาหาร หรือการขับถ่ายหรือไม่


สาเหตุของการเกิดอาการปวดท้อง คาดว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารเผ็ด รสจัด รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ท้องผูก หรือความเครียด เนื่องจากพบว่าความเครียดสามารถส่งผลต่อการบีบตัวของลำไส้ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารยังส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องได้ กล่าวคือ เมื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายมีปริมาณลดลง หรือเชื้อจุลินทรีย์ไม่ดีมีปริมาณเพิ่มขึ้น จะทำให้สูญเสียสมดุลทางเดินอาหารและเกิดความผิดปกติจนเกิดอาการปวดท้องขึ้นมา ปัจจุบันจึงมีความนิยมรับประทานเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีซึ่งเรียกว่าโพรไบโอติกเสริมเข้าไปในร่างกายเพื่อรักษาอาการปวดท้อง

อาการปวดท้องในเด็ก เสริมด้วยโพรไบโอติก

การใช้โพรไบโอติกบรรเทาอาการปวดท้องในเด็ก

โพรไบโอติก หมายถึง จุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย2 แนวคิดในการนำโพรไบโอติกมาใช้บรรเทาอาการปวดท้องในเด็ก คือ เสริมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อต่อต้านจุลินทรีย์ก่อโรค และทำให้ทางเดินอาหารกลับมามีสมดุลที่ปกติ ปัจจุบันมีโพรไบโอติกในท้องตลาดหลากหลายชนิด สิ่งสำคัญในการพิจารณานำโพรไบโอติกมาใช้บรรเทาอาการปวดท้อง คือ ต้องเลือกสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงกับโรค กล่าวคือ ต้องเป็นสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยรับรองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบรรเทาอาการปวดท้องในเด็ก ได้แก่ Lactobacillus reuteri DSM 17938, Lactobacillus rhamnosus GG และ VSL32-3

โพรไบโอติกสายพันธุ์ DSM17938 ที่แนะนำสำหรับอาการปวดท้องเอกสารอ้างอิง
1. Brown LK, Beattie RM, Tighe MP. Practical management of functional abdominal pain in children. Arch Dis Child 2016; 101: 677-83.
2. Szajewska H. What are the indications for using probiotics in children? Arch Dis Child 2016; 101: 398-403.
3. Trivic I, Niseteo T, Jadresin O, et al. Use of probiotics in the treatment of functional abdominal pain in children – systematic review and meta-analysis. Eur J Pediatr 2021; 180: 339-51.

THL2195345-2