หัวใจแข็งแรง ชีวิตยืนยาว

ดั่งสำนวนที่ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ความรู้ในการป้องกันโรค จึงมีความสำคัญ

โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวาน เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เกิดโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดตามมา จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในที่สุด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรไทย โดยพบมากขึ้นในผู้สูงอายุ กลไกการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั้นซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับอวัยวะหลายอย่าง เช่น ตับอ่อน ตับ เนื้อเยื่อไขมัน กล้ามเนื้อ ไต ลำไส้เล็ก และสมอง เป็นต้น เมื่อร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้น ทำให้ตับอ่อนสร้างสารที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่เพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และเกิดโรคแทรกซ้อนจากการมีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานตามมา สารที่ตับอ่อนสร้างออกมาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั้น เราเรียกว่า อินซูลิน ซึ่งนอกจากร่างกายจะสร้างอินซูลินออกมาจากตับอ่อนได้ไม่เพียงพอแล้ว อินซูลินที่มีในร่างกายยังออกฤทธิ์ได้ไม่ดีอีกด้วย นั่นคือร่างกายมีภาวะดื้อต่อการออกฤทธิ์ของอินซูลินนั่นเอง ปัจจัยหลักทั้ง 2 อย่างนี้ คือตับอ่อนสร้างอินซูลินได้ไม่เพียงพอ ร่วมกับร่างกายมีภาวะดื้อต่อการออกฤทธิ์ของอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เกิดโรคเบาหวานตามมา สาเหตุใด ทำให้ตับอ่อนของคนบางคนสร้างอินซูลินได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และสาเหตุใดที่ร่างกายเกิดภาวะดื้อต่อการออกฤทธิ์ของอินซูลินขึ้นมา ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด เราทราบแต่เพียงว่ามีปัจจัยทั้งทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง คนที่เป็นโรคเบาหวาน มักมีประวัติพ่อ แม่ พี่ น้อง หรือญาติคนอื่น ๆ เป็นโรคเบาหวานด้วย สิ่งนี้คือปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งเราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตอันใกล้ นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว พบว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานด้วย…

สุขภาพที่ดีของหัวใจ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับไขมัน

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ทำไมคอเลสเตอรอลจึงเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพ? และเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร? ไขมันเป็นสารประเภทหนึ่งที่ไม่ละลายน้ำ ไขมันที่อยู่ในร่างกายคนเรามีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดต่างก็ทำหน้าที่ต่างกันไป ไขมันในเลือดที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ คอเลสเตอรอล (cholesterol) และ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) คอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ และยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนบางชนิดในร่างกาย สำหรับไตรกลีเซอไรด์ทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บสะสมพลังงานของร่างกาย และมีการสลายมาใช้ในเวลาที่ร่างกายขาดพลังงาน คอเลสเตอรอลในเลือดนั้นยังสามารถแบ่งย่อยเป็นชนิด ต่าง ๆ ได้อีก เราคงเคยได้ยินว่าคอเลสเตอรอลในเลือด มีทั้งคอเลสเตอรอลที่อยู่ในรูปของเอชดีแอล (HDL ซึ่งย่อมาจาก high-density lipoprotein) กับ คอเลสเตอรอลที่อยู่ในรูปของแอลดีแอล (LDL ซึ่งย่อมาจาก low-density lipoprotein) การที่มีระดับแอลดีแอลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ๆ พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้ ส่วนการที่มีระดับเอชดีแอลในเลือดต่ำกว่าปกติ พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้เช่นกัน สำหรับโรคหลอดเลือดแดงแข็งนั้น อาจแสดงอาการออกมาในรูปของโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายในคนที่เจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ทำให้เป็นแผลไม่หาย ต้องตัดเท้าหรือขา โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยในปัจจุบัน ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูง อาจส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้ แต่หลักฐานที่มีอยู่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับคอเลสเตอรอล…

สุขภาพที่ดีของหัวใจ

วิธีรับมือกับโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงคืออะไร สำคัญอย่างไร ความดันโลหิตสูง คือภาวะที่ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ แนวทางการวินิจฉัยและรักษาความดันโลหิตสูงของสมาพันธ์องค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ว่าค่าปกติของความดันโลหิต คือ น้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท หากอยู่ในช่วง 120-129/<80 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าความดันโลหิตสูง ถ้าอยู่ในช่วง 130-139/80-89 มิลลิเมตรปรอท เรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 และถ้าหาก ≥140/90 มิลลิเมตรปรอท เรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2 สำหรับแนวทางการวินิจฉัยและรักษาความดันโลหิตสูงของประเทศไทย กำหนดว่าโรคความดันโลหิตสูง หมายถึงความดันซิสโตลิก ≥140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดันไดแอสโตลิก ≥90 มิลลิเมตรปรอท โรคนี้พบได้มากขึ้นตามอายุ และพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก 1 ใน 3 คน มีความดันโลหิต-สูง ทำให้ความดันโลหิตที่สูงถือเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา ทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย และภาวะไตวายเรื้อรัง พบว่าความเสี่ยงเหล่านี้ สูงขึ้นตามระดับของความดันโลหิต ยิ่งระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ความเสี่ยงต่อโรคต่าง…

สุขภาพที่ดีของหัวใจ
THL2173070-3