ให้เรื่องราว เล่าเรื่อง

คุณยายเมตตา
อายุ 55 ปี อาชีพ แม่บ้าน

คลิกด้านล่างเพื่อดูวีดีโอ

คุณจอมพล
อายุ 38 ปี สถานะ แต่งงานแล้ว

คลิกด้านล่างเพื่อดูวีดีโอ

คุณพีระ
อายุ 52 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท

คลิกด้านล่างเพื่อดูวีดีโอ

THL2173070-2